Sociálně zaměřená forma feudalismu

       Tato stránka popisuje ideu modifikace feudalismu dobrou sociální péčí o občany a moudrými šlechtici ve Vládě Říše. Daná myšlenka se zrodila společně s koncepcí IBU, bojového umění, stvořeného jen pro šlechtice. O jejich umění i o nich samotných byly složeny tři básně, první o jejich světě, druhá o jejich srdci a třetí o jedné studentce.
       Zmíněná “sociálně orientovaná forma feudalismu”, nebo, chcete-li, “Sociální Feudalismus IBU”, má prosté občany, vznešené občany, a nižší, střední a vyšší šlechtice. Těmi nižšími jsou zeman a pastor, středními vladyka a kardinál, a vyššími kníže oblasti (též jenom kníže) a kníže kraje (též veliký kníže).
       Sociálně-Feudální Říše se dělí na jednotlivé kraje, a v každém z nich je několik standardních knížectví a jedno dominantní. Představitelem každého standardního knížectví je kníže oblasti a toho dominantního kníže kraje.
       Vláda Říše se skládá ze Šlechtické Vlády (knížata kraje) a vedení Bezpečnosti Obyvatel Říše (generálové kraje). Ta se stará jak o vojenský, tak o civilní sektor. V každém knížectví je její velitelství, vedené generálem knížectví.
       Prostí občané nemohou vlastnit půdu, ale ti vznešení ji mohou spoluvlastnit se šlechtici. Práva těch, kdo vlastní nebo spoluvlastní pozemky (= šlechtici nebo vznešení občané), jsou větší, než práva majitelů v naší současné společnosti. A pokud se jedná o oplocenou šlechtickou doménu s varovnými cedulemi, ti vojáci, co ji střeží, mohou ve většině okolností beztrestně zabít každého, kdo se do ní neoprávněně dostane.
       Všichni obyvatelé Říše mají nárok na bezplatnou zdravotní péči, na základní náhradu škod jim způsobených. Matky jsou na mateřské dovolené až do deseti let věku dítěte. Jsou příspěvky na děti, podpory v nezaměstnanosti, a starobní i invalidní důchody.
       Toto společenské zřízení nearanžuje války a podobné pohromy, a legalizuje eutanazii. Byl bych rád, kdyby většinou světa (třeba 90 %) vládla čistá civilizace s vyšší formou rovnosti lidí, ovládaná Nebeskými Bytostmi (lidé v této civilizaci žijící znají budoucnost a dopředu vědí, že se jim život povede). A menšinou světa (řekněme 10 %) tento sociálně-orientovaný feudalismus.

Vraťte se zpátky domů nebo si přečtěte naše právní prohlášení.

Webmaster